مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : فروردین ۱۳۹۷ کد خبر : 4235

نحوه عملکرد سکسیونرها

سکسیونر

یکی از تجهیزات بنیادی در هر  پست برق فشار قوی، سکسیونر می‌باشد. عمل و کار سکسیونر در ایستگاه‌های برق فشار قوی، جدا کردن بخشها و سکشن‌های گوناگون از بخش‌های دارای ولتاژ است و انجام بستن و بازکردن بروی کالاها را فراهم می‌سازد. نکته چشم گیر در بهره‌گیری از این تجهیز، ناتوانی در فرمان دهی در زیر بار است. یعنی بروی سکسیونرها در حالت On Load نمی‌توان مانوری انجام داد چرا که توانایی بازبست در زیر بار را ندارد و موجب آسیب‌ها و زیانهای جدی به خود سکسیونر و دیگر کالاها می‌شود. در برنامه‌ریزی و ساخت سکسیونرها هیچ پیش بینی برای جلوگیری و کاهش قوس‌های شدید الکتریکی برآمده از باز و بسته کردن مدارها بکار نرفته است.

اصولاً این دستگاه ابزارهای پیوند دهنده مکانیکی و گالوانیکی برای رسانایی بهتر گردش قطعات و سامانه‌های گوناگون می‌باشند و در درجه نخست برای حفاظت و پناه بهره برداران وکاربران مربوطه در برابر برق گرفتگی بکاربرده می‌شوند. از این رو به گونه‌ای ساخته می‌شوند که در حالت قطع و وصل، جای برش شدگی یا پیوند بگونه روشن وآشکار قابل دیدن باشد. یعنی در هوای آزاد انجام گیرد و از آنجا که سکسیونر سبب بستن یا بازکردن چرخه الکتریکی نمی‌شود، برای بازکردن و بستن هر چرخه الکتریکی پرفشار نیاز به کلید توان می باشد که می‌تواند چرخه را با هر شرایطی بسته یا باز کند وسکسیونر ابزاری است برای پیوند کلید توان به شینه و یا هر بخش دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است.

لذا طبق دستورهای متدوال الکتریکی و برای ایمنی نیاز در هنگام بازسازی بایستی تا جلوی هر کلید قدرت از۱ کیلو وات به بالا و یا درهر دو سو اگر از دو سوی تغذیه گردد سکسیونر کار گذاشته شود. با این شرایط هنگام بازکردن چرخه، نخست کلید و سپس سکسیونر باز می‌شود ودر زمان بستن ابتدا سکسیونر وسپس کلید بسته می‌شود واگر سکسیونربه تیغه‌های زمین مجهز باشد، این تیغه‌های پس از باز شدن سکسیونر بسته شده تا شارژهای خازنی انباشته شده را به زمین بفرستد.

منبع : برق نیوز