مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : مهر ۱۳۹۶ کد خبر : 4141

انواع حوضچه ارت Earth Pit

استاندارد حوضچه بازدید ارت

در هر سیستم ارتینگ اجرا شده طبق استاندارد بایستی قابل بازدید و بازرسی در مدت زمان معین باشد. یکی از روش های ایجاد چنین شرایط استفاده از حوضچه ارت یا دریچه بازرسی می باشد. این دریچه های بازرسی مطابق با استاندارد IEC 62561-5 طراحی و تولید شده اند. این ارت پیت ها(حوضچه ارت) به دلیل وجود شیارهایی در قطر دریچه، به طوری طراحی شده اند که می توان یک شینه مسی با ابعاد مشخص را در داخل آن قرار داد و خروجی های مورد نظر برای مصرف کننده ارت را فراهم نمود.

 (Earth Pit)انواع حوضچه بازدید ارت

۱-حوضچه ارت بتنی

۲-حوضچه ارت پلاستیکی

۳-حوضچه بازدید ارت با پوشش گالوانیزه گرم

حوضچه ارت بتنی

حوضچه بازدید ارت بتنی برای حفاظت از ارت و صاعقه برای نصب برای بسیاری از تجهیزات اتصال زمین مورد استفاده قرار می گیرد.

-حوضچه یا جعبه (Box) ارت مناسب برای بارگذاری تا ۴۵۰۰ کیلوگرم می باشند

-این حوضچه ها وظیفه حفاظت از میله ارت (ارت راد) را انجام میدهد و برای بازرسی در دسترس است.

-این نوع از حوضچه های بتنی می تواند یک ارت بار را به صورت مورب در اسلات های مشخص برای اتصالات متعدد نصب کرد.

hozche-ert-betoni.jpg

حوضچه ارت پلاستیکی

برای پایان دادن و به اتمام رساندن ارت های بحرانی و حساس، یک سطح بالایی از امنیت برای اطمینان از صحت آنها در همه شرایط وجود دارد. علاوه بر این، نگهداری از این تجهیزات اتصال زمین براساس نیاز کاربران برای اطمینان از ایمنی شخصی و تجهیزات ارت بار و ارت راد در سطح ولتاژ های بالا توسط سیستم های حفاظت از صاعقه محافظت می شود.

PH35757m.jpg

۱-البته مسیرهای مجاور لبه حوضچه بازدید ارت باید در جای خود قرار گیرند.

۲-سطح نهایی باید با سطح بالا حوضچه فشرده شود.

شرایط خاص محل و موقعیت ممکن است نیاز به افزایش این ابعاد یا تقویت داشته باشد.

ممکن است مشاوره مهندسی مورد نیاز باشد.

plastic-pit.jpg

حوضچه بازدید ارت با پوشش گالوانیزه گرم

حوضچه بازدید ارت با پوشش گالوانیزه گرم جهت دسترسی آسان و تست اتصالات و بازدید میله های ارت مورد استفاده قرار می گیرد. با نصب این حوضچه ها بررسی عملکرد سیستم ارت میسر می گردد.

جنس این حوضچه بازدید ارت از ST37 با پوشش گالوانیزه گرم و مطابق استاندارد ۵-۶۲۵۶۱ IEC تولید و عرضه می شود.

184636.jpg

روند بازرسی

earth-box-007-for-web.jpg

نظارت چشمی به منظور اطمینان موارد زیر انجام می پذیرد:

۱.هیچ گونه توسعه یا تغییری در ساختمان مورد محافظت رخ نداده است که نیاز به نصب تجهیزات اضافی حفاظت در برابر صاعقه داشته باشد.

۲.اتصال الکتریکی هادی های قابل رؤیت صحیح باشد.

۳.بست ها و محافظهای مکانیکی همه اجزا، در شرایط خوبی هستند.

۴.هیچ قسمتی در اثر خوردگی ضعیف نشده است.

۵.فاصله ایمنی رعایت شده است و اتصالات هم پتانسیل ساز به میزان کافی و صحیح  وجود دارد.

منبع : ایکهربا