مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : خرداد ۱۳۹۶ کد خبر : 3876

این کار مبلغ قبض برق شما را ۳۶ درصد کم می کند!

حمیدرضا ملکی وش معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت گفت: با اشاره به نزدیک شدن به روزهای گرم سال و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و همچنین میزان مصرف انرژی (برق) در ساعات اوج بار گفت: با توجه به این که در تهران علاوه بر افزایش مصرف در ساعت شب بین ۱۹تا ۲۳ در روز نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۶ با افزایش مصرف مواجه هستیم؛ ضروری است مشترکان در طول این ساعت از مصرف تجهیزات پرمصرف برقی خودداری کنند و استفاده از آن را به غیر از زمان اعلام شده موکول کنند.
به گفته وی تعرفه میان باری از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ شب، تعرفه اوج بار از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳ (با توجه به نوع مشترک) و تعرفه کم باری از ۲۳ شب تا ۷ صبح محاسبه و لحاظ می شود. وی تصریح کرد: به منظور تشویق مشترکان برای جابه جایی مصارف خود از ساعت اوج بار به ساعت کم باری، پس از محاسبه بهای برق مصرفی، اضافه پرداختی مصارف اوج بار و تخفیف مصارف غیراوج بار برای آن دسته از مشترکان خانگی که دارای لوازم اندازه گیری چندزمانه هستند به ازای هر کیلووات ساعت مصارف ثبت شده در اوج بار با نرخ ۴۵۰ ریال به عنوان اضافه پرداختی و برای مصارف ثبت شده در زمان کم باری به ازای هر کیلووات ساعت به میزان ۲۲۵ ریال برای مشترکان دارای کنتور سه تعرفه و ۹۰ ریال برای مشترکان دارای کنتور دوتعرفه به عنوان تخفیف کم باری لحاظ شده و محاسبه می شود.

با توجه به این که در تهران علاوه بر افزایش مصرف در ساعت شب بین ۱۹تا ۲۳ در روز نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۶ با افزایش مصرف مواجه هستیم؛ ضروری است مشترکان در طول این ساعت از مصرف تجهیزات پرمصرف برقی خودداری کنند و استفاده از آن را به غیر از زمان اعلام شده موکول کنند.

ملکی وش افزود: صورت حساب مصرفی برای مشترکان تجاری و سایر مصارف نیز بابت مصارف ثبت شده در اوج بار با نرخ ۶۵۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت ثبت شده در اوج بار به عنوان اضافه پرداختی و برای مصارف ثبت شده در زمان کم باری به میزان ۳۲۷/۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به عنوان تخفیف زمان کم باری محاسبه می شود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از شهروندان تهرانی و مشترکان این شرکت خواست به منظور بهره مندی از مدیریت هوشمند مصارف برق خود با ثبت درخواست اینترنتی از طریق سایت شرکت نسبت به استانداردسازی قدرت قراردادی و تعویض کنتور مکانیکی خود با کنتور سه زمانه دیجیتال اقدام کنند.