مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : فروردین ۱۳۹۶ کد خبر : 3775

به گزارش مدیریت شبکه برق ایران، تعداد مشترکان برق کشور به ۳۳ میلیون و ۶۸۹ هزار مشترک رسید

به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق تعداد کل مشترکان برق کشور تا پایان دی ماه سال گذشته به ۳۳ میلیون و ۶۸۹ هزار مشترک رسید که در مقایسه با کل مشترکان تا پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲ میلیون و ۸۳۱ هزار نفر)، ۸۵۸ هزار مشترک افزایش داشته است.

بررسی جداول آماری منتشر شده شرکت مدیریت شبکه برق ایران حاکیست، تا پایان دی ماه سال گذشته، تعداد مشترکان خانگی برق کشور ۲۷ میلیون و ۲۲۰ هزار، عمومی یک میلیون و ۵۷۰ هزار، کشاورزی ۳۹۶ هزار، صنعتی ۲۲۲ هزار و تجاری و سایر مصارف چهار میلیون و ۲۸۰ هزار مشترک بوده است.

مجموع فروش برق به مشترکان مختلف کشور و بخش روشنایی معابر تا پایان دی ماه سال گذشته ۲۰۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون کیلو وات ساعت بوده است.

در مدت یاد شده بیشترین برق فروش رفته مربوط به بخش خانگی با ۷۰ میلیارد و ۵۸۷ میلیون کیلو وات ساعت بوده است و پس از آن به ترتیب بخش های صنعت با ۶۴میلیارد و ۵۳۵ میلیون کیلو وات ساعت و کشاورزی با ۳۲ میلیارد و ۷۱۲ میلیون کیلو وات ساعت قرار دارند.

همچنین فروش برق به بخش عمومی در ۱۰ ماهه پارسال ۱۹ میلیارد و ۵۸۷ میلیون کیلو وات ساعت، تجاری و سایر مصارف ۱۵ میلیارد و ۴۷ میلیون کیلو وات ساعت و بخش روشنایی معابر سه میلیارد و ۸۳۹ میلیون کیلو وات ساعت بوده است.

منبع : ایلنا