مورد علاقه ها

سبد خرید

حساب کاربری

تاریخ : خرداد ۱۳۹۶ کد خبر : 3894

کاهش نرخ تورم تولید برق در سال ۹۵

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ۱۳۹۵ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) را اعلام کرد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۳۳,۳۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۲۸.۳۱)، ۳.۹۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۲۷.۵۸)، ۴.۵۵ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴,۵ درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ (منفی ۷.۱۵ درصد)، افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار، ۵,۲۳، میان بار ۵.۲۰ و کم بار ۰.۶۷ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته است. تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) در ساعات اوج بار ۴.۳۶، میان بار ۴.۳۹ و کم بار ۴.۸۳ درصد کاهش داشته است.

منبع : ایران اکونومیست